Het project

logoprojets_gedidot-bevegg

BeVeGG (Beheer en Verspreiding van Grensoverschrijdende Gegevens) is een Frans-Belgisch project, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO – Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen).

Tussen 2016 en 2020 heeft het project twee hoofddoelen nagestreefd :

  • het op duurzame wijze ter beschikking stellen van de sociale en de gezondheidsgegevens aan de gezondheidswerkers, de overheden en de beslissingsnemers voor heel de grensoverschrijdende Frans-Waalse zone ;
  • via de gezondheidsgegevens de lokale overheden en verenigingen sensibiliseren voor de rol die ze spelen op het vlak van gezondheid en ze leiden in hun keuzes en verbintenissen op dit vlak.

cropped-illustration_donnees_2petit.jpg

Concreet hebben de partners van BeVeGG rond 3 modules gewerkt :

  • het uitwerken van een grensoverschrijdende database die de Franse en de Waalse gegevens bundelt en ter beschikking van iedereen stelt. Deze gegevens typeren de sociale gezondheidssituatie van de inwoners en documenteren de sociaal-territoriale ongelijkheden op het vlak van de gezondheid ;
  • de opstelling en presentatie van plaatselijke grensoverschrijdende gezondheidsprofielen die 40 sociale en gezondheidsindicatoren interpreteren die samen met de plaatselijke actoren uit het grensgebied werden gekozen, zodat ze zich deze eigen kunnen maken en hun acties afstemmen op de gezondheid van de bevolking ;
  • de haalbaarheidsstudie voor de invoering en de verduurzaming van een Grensoverschrijdend openbaar Gezondheidsinformatiecenter met het oog op het verduurzamen van de consolidatie van de sociale en de gezondheidsindicatoren voor het groot publiek, de professionals en de beslissingsnemers.