Het project

logoprojets_gedidot-bevegg

GeDiDoT is een Frans-Belgisch project, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO – Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen) dat twee hoofddoelen heeft:

  • Het op een duurzame wijze ter beschikking stellen van de sociale en de gezondheidsgegevens voor heel de grensoverschrijdende Frans-Waalse zone aan de gezondheidswerkers, de overheden en de beslissers;
  • Via de gezondheidsgegevens de lokale overheden en verenigingen sensibiliseren voor hun rol die ze spelen op het vlak van de gezondheid en ze leiden in hun keuzes en verbintenissen op dit vlak.

cropped-illustration_donnees_2petit.jpg

Concreet werkt GeDiDoT rond 3 werkmodules:

  • Het uitwerken van een grensoverschrijdende database die de Franse en de Waalse gegevens bundelt en ter beschikking van iedereen stelt. Deze gegevens typeren de sociale gezondheidssituatie van de bewoners en documenteren de sociale territoriale ongelijkheden op het vlak van de gezondheid;
  • De opstelling en voorstelling van plaatselijke grensoverschrijdende gezondheidsprofielen die 40 sociale en gezondheidsindicatoren interpreteren die samen met de plaatselijke grensoverschrijdende actoren werden gekozen, zodat ze zich deze eigen kunnen maken en hun acties afstemmen op de gezondheid van de bevolking;
  • De haalbaarheidsstudie voor de invoering en de verduurzaming van een Grensoverschrijdend openbaar Gezondheidsinformatiecenter met het oog op het verduurzamen van de consolidatie van de sociale en de gezondheidsindicatoren voor het groot publiek, de professionals en de beslissers.